Alles over gehoorzaamheidscursussen   

 

Elk voorjaar, zomer en najaar starten we normaal gesproken met nieuwe gehoorzaamheidscursussen. Wij verzorgen die cursussen in aparte groepen voor respectievelijk puppy's, jonge en oudere honden. Zowel de baas als de hond krijgen les in de basiskennis van hondengehoorzaamheid. 

Alle soorten honden zijn welkom: met of zonder stamboom, groot, klein, makkelijk of moeilijk. Ook honden met gedragsproblemen worden bij ons uiteraard geholpen. Zijn de problemen echt heel groot (bijv. als de andere cursisten  grote hinder ondervinden) dan zal in overleg met de baas moeten worden bekeken welke stappen we kunnen nemen om de baas & hond weer in balans te krijgen.

Puppy cursus:

Tijdens deze cursus staat vooral socialisatie tussen mens en hond en de band baas-hond centraal. De eerste basisbeginselen in gehoorzaamheid komen uiteraard aan bod maar het opbouwen van een goede band tussen baas en hond heeft bij ons de meeste prioriteit.

Wij zijn anders dan vele andere hondenscholen wij richten ons vooral op socialiseren en generaliseren van de pup als pup iets spannend vind dan helpen pup om zijn angst over winnen en zijn nieuwigheid te vergrote wij maken gebruik van de nature driften van hond dit kan met voer of een speeltje. 

Jonge en gevorderde honden:

Bij de jonge en wat meer gevorderde honden werken we aan de gehoorzaamheid van de hond maar vooral aan de vaardigheden van de baas om die gehoorzaamheid aan te leren bij de hond. U krijgt les van instructeurs die ruime ervaring hebben met het trainen & opvoeden van honden. Gedragsproblemen worden zoveel mogelijk in de cursus aangepakt. Lukt dit niet voldoende of is er (te veel) hinder voor andere cursisten, dan wordt gekeken naar andere oplossingen. Wij sturen u echt niet weg wij zullen u met raad en daad bij staan om u en hond weer in balans te krijgen. We werken vooral uit wederzijds respect.

Er zijn vaak vragen over voeding en we zien regelmatig honden die te dik of juist te dun zijn. Over deze en andere gangbare zaken mbt voeding kunnen wij u advies geven. Wij hebben uiteraard de nodige kennis in huis en zijn daar ook in gecertificeerd.

De cursus bestaat uit 9 lessen. De 10e les is het praktijk & theorie examen.

Kosten van deelname aan de cursus bedragen: € 80-

Dit inclusief digitaal theorie boek & examens.

Wij verzoeken u het cursusgeld direct bij de eerste les contant te voldoen.

Wij vragen u om voor de eerste les 20 minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor de formaliteiten. We kunnen dan op tijd beginnen met de les.

Om deel te nemen aan de cursus dient de hond geënt te zijn. U dient de eerste lesavond het entingsboekje mee te nemen voor controle.

 

Klik op de onderstaande link voor een inschrijfformulier en stuur deze volledig ingevuld naar doggyfriends@hotmail.com

 

INSCHRIJFFORMULIER 

 

Regels en benodigheden m.b.t. de cursus:

 

Reglement van Orde cursussen Phv Schouwen-Duiveland

 

 • De cursus start altijd altijd afgesproken tijd ,  zorg dat u op tijd bent;

 • De cursist informeert bij verhindering de vereniging zo vroeg mogelijk, liefst 24 uur voor de aanvang van de les.

 • Laat uw hond even in de auto tot de instructeur aangeeft dat u de hond kan halen; Het is vaak druk bij de ingang van het veld, misschien zijn er leden bezig met hun eigen hond of met een probleemhond. We willen onplezierige ervaringen voorkomen.

 • Houdt uw hond altijd bij de andere honden weg, ook al zijn het pups. Niet iedere hond vindt pups leuk en sommige honden zijn misschien bang (angstbijten). Er kunnen ook probleemhonden op cursus komen. Tijdens de cursus is er op gecontroleerde wijze ruimte om de honden kennis met elkaar te laten maken;

 • Het is daarom ook niet toegestaan andere honden te aaien of te voeren;

 • Op het terrein van de vereniging dienen de honden – behoudens uitdrukkelijk verzoek van de instructeur – aangelijnd te zijn;

 • Cursisten kleden zich passend voor een hondentraining, goede stevige schoenen en kleding wat tegen een stootje kan;

 • Uw hond moet tijdig ingeënt zijn met de juiste entingen. Raadpleeg uw dierenarts of de instructeur als u daar vragen over heeft;

 • Als de hond loops is of lichamelijk niet in orde, overlegt de cursist eerst met de instructeur alvorens hij/zij aan de les deelneemt;

 • Bij minderjarige cursisten tekent de ouder/wettig vertegenwoordiger het formulier.

 

 

Algemene cursusinformatie

 

 • De kosten van de cursus bedragen € 80,- vóór of bij aanvang van de cursus contant te voldoen;

 • Indien u na de 1e les besluit te stoppen met de cursus, zal het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd.                                                                  Na de 2e les is restitutie alleen mogelijk conform punt 3;

 • Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Het cursusgeld zal dan naar rato worden gerestitueerd;

 

 

Benodigdheden

 • Leren / anti slipriem riem van 1-1,5 meter, bij voorkeur van leer zonder haken en ogen en zonder handvat.

 • Gewone halsband. Andere halsbanden in overleg;

 • Zgn tuigjes zijn bij ons niet toegestaan. Er is met een tuigje geen controle mogelijk en beperkt hond in zijn  comminicatie;

 • (Veel) extra lekkere beloningssnoepjes die de hond normaal niet krijgt; denk aan kaas, rauw frikandel, knakworstjes ect.

 • Een speeltje dat de hond leuk vind. Wij geven de voorkeur aan een bal/kong aan een touw of een bijtrol;

 • Een poepzakje voor ongelukken.

Trainingsbenodigdheden en honden- en kattenvoer zijn bij ons tegen blijvend lage prijzen te verkrijgen uitsluitend tegen contante betaling.

Tevens is het mogelijk om bij één van onze instructeurs uw hond in huiselijke sferen te laten logeren.

Heeft u een zogenaamde werkhond en wilt u doorstromen naar het  KNPV basis certificaat speurhond of Politiehond programma dan is  dat mogelijk. Mocht u willen mee trainen  voor  basis certificaat speurhonden  of politiehond programma dan wij verwachten we wel dat u consequent op dinsdagavond & vrijdagavond & zondagochtend komt trainen.

Mocht u interesse hebben voor het KNPV basis certificaat speurhonden programma of Politiehond programma  bel of stuur een mail naar Emily en vraag voor verder informatie en training mogelijkheden.