Informatie UV & VZH & IPO  

Toelatingsvoorwaarden (leeftijd en voorprogramma) voor het examen:
UV minimaal 16 maanden tot maximaal 6 jaar
VZH minimaal 15 maanden
IPO I minimaal 18 maanden + diploma VZH

IPO II  minimaal 19 maanden + diploma IPO-I  
IPO III minimaal 20 maanden + diploma IPO-II
SpH I minimaal 18 maanden + diploma VZH
SpH II minimaal 20 maanden + diploma SpH-I

UV= Uithoudingvermogen

Met de UV-proef toont een hond aan dat hij over de lichamelijke en geestelijke eigenschappen (doorzettingsvermogen) bezit waarover een werkhond voor de praktijk of voor de fokkerij van werkhonden moet bezitten.

Het Uithoudingsvermogen examen bestaat uit twee onderdelen: een loopoefening en een gehoorzaamheidsoefening. De loopoefening bestaat uit 20 km lopen naast een fiets in een tempo van 12 tot 15 km per uur. In deze rit zijn twee rustpauzes opgenomen; na 8 en na 15 km. De keurmeester houdt tijdens de proef nauwlettend in de gaten dat de honden niet oververmoeid raken; in de pauzes controleert hij de hond op vermoeidheidsverschijnselen en op de conditie van de voetzolen. Na nog een rustpauze moeten de geleiders zich opstellen met de hond aan de voet voor het afleggen van de gehoorzaamheidsoefening. Deze oefening bestaat uit volgen aan de voet (los of aan de lijn).

Op internet zijn verschillende trainingsschema's te vinden (zoek op 'trainingsschema UV'). Het motto is: begin op tijd, bouw het langzaam op, en fiets vlak voor het examen niet te lange afstanden.


VZH= Verkeerszekere hond

Hierbij leert de hond zich op een juiste manier in het verkeer te gedragen.
Het examen bestaat uit twee gedeelten:

  • Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen

  • Afdeling B: Het praktijkgedeelte op de openbare weg


Voor dit examen wordt slechts de kwalificatie geslaagd of afgewezen verstrekt, waarbij eventueel de in afdeling A behaalde
punten vermeld kunnen worden.
De kandidaat is geslaagd wanneer hij voor afdeling A 70% van de te verkrijgen 60 punten behaalt, en afdeling B, het praktische gedeelte, naar het oordeel van de keurmeester, als voldoende beoordeeld wordt.

Aan de geslaagde honden wordt een diploma uitgereikt.   
Voor het halen van dit examen is geen bepaalde termijn gesteld

Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen
1. Volgen aan de lijn (snelle, langzame en gewone pas)
2. Vrij volgen (snelle, langzame en gewone pas)
3. Zit oefening

4. Afleggen met voorroepen
5. Afliggen met afleiding

Afdeling B: Het praktische gedeelte
De oefeningen moeten op de openbare weg (straten, wegen of pleinen) met matig verkeer uitgevoerd worden.

De oefeningen voor afdeling B worden niet gewaardeerd in punten. Om te kunnen slagen voor dit onderdeel is de totale indruk van het gedrag van de hond in het verkeer maatgevend. Er wordt gelet op:

1. Gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer.
2. Gedrag in moeilijke situaties.
3 . Reacties op onaangename situaties.
4 . Reactie op andere honden.
5. Gedrag van de voor korte tijd alleen gelaten aangelijnde hond

I.P.O (Internationale Prüfungsordnung, ofwel reglement) 

Het IPO programma bestaat uit de onderdelen A.Speuren, B.Gehoorzaamheid en C.Manwerk.
Het IPO kent drie oplopende diploma’s, dus: IPO I, IPO II en IPO III
Ook kan er wedstrijden op verschillende niveau gelopen worden.

Afdeling (A): het speuren
Bij het speuren voor het IPO programma wordt de hond geleerd om via een aantal rechte lijnen en hoeken van 90° een vooraf gelopen traject na te lopen. De hond, een dier dat voornamelijk in een geurenwereld leeft, kan met behulp van zijn neus de ontstane geuren, die gevormd worden bij het uitlopen van het traject, herkennen en dus met zijn neus dicht bij de grond zo het traject nalopen. Op dit zogenaamde “spoor” worden door de “spoorlegger” een aantal voorwerpen neergelegd. Deze voorwerpen worden door de hond herkend vanwege de geur die de spoorlegger aangebracht heeft. Dit aanbrengen van geur gebeurt al door het voorwerp vast te pakken.

Elke hond kan van nature speuren, maar in de natuur zal hij anders speuren/ zoeken dan in het IPO programma, waar hij zoals gezegd een bepaald, voorgeschreven patroon moet naspeuren.

Bij IPO I is het uit te werken traject een patroon dat door de geleider zelf wordt uitgelopen met daarop twee voorwerpen van de geleider.
Bij IPO II en III wordt de moeilijkheid verhoogd en wordt het traject uitgelopen door een vreemde spoorlegger en worden ook voorwerpen gebruikt die niet van de geleider zijn.

Afdeling B: het appèl gedeelte 

De verschillende oefeningen zijn:

IPO I: ( In het appel gedeelte wordt er geschoten dus de hond moet schot vast zijn)
-Vrij volgen
- Zit uit de beweging
- Afleggen met voorroepen
- Apporteren over de grond
- Apporteren over de haag
- Apporteren over de klimschutting
- Vooruitzenden met afleggen
- Afliggen met afleiding

IPO II:
- Vrij volgen
- Zit uit de beweging
- Afleggen met voorroepen
- Staan blijven in normale pas
- Apporteren over de grond
- Apporteren over de haag
- Apporteren over de klimschutting
- Apporteren over de haag
- Apporteren over de klimschutting
- Vooruitzenden met afleggen
- Afliggen met afleiding

IPO II:
- Vrij volgen
- Zit uit de beweging
- Afleggen met voorroepen
- Staan blijven in looppas
- Apporteren over de grond
- Apporteren over de haag
- Apporteren over de klimschutting
- Vooruitzenden met afleggen
-Afliggen met afleiding

Afdeling (C) Makwerk of Pakwerk.
Bij het manwerk wordt de hond getest op belastbaarheid, drift en moed.
De verschillende oefeningen worden uitgevoerd met een pakwerker. Het is hierbij essentieel dat de hond goed gehoorzaam is.

IPO I:
-Revieren naar de pakwerker (2 verstekken)
-Stellen en aanblaffen.
-Vluchtverhindering van de pakwerker
-Verdediging van de hond vanuit de bewakingsfase
-Aanval van de hond vanuit de bewaking

 IPO II:
- Revieren naar de pakwerker (4 verstekken)
-Stellen en aanblaffen
-Vluchtverhindering van de pakwerker
-Verdediging van hond vanuit de bewakingsfase
-Rugtransport
-Overval op de hond vanuit rugtransport.
-Aanval op de hond vanuit de beweging.

IPO III:
-Revieren na de pakwerker (6 verstekken)
-Stellen en aanblaffen
-Vluchtverhindering van de pakwerker
-Verdediging van de hond vanuit de bewakingsfase
- Rugtransport
- Overval op de hond vanuit rugttansport
- Aanval op de hond vanuit beweging

Er wordt veel gevraagd van zowel hond als geleider. Consequent bezoek van de trainingsavonden is van belang, ook zal er gespeurd moeten worden. Dit mag ook buiten de trainingsavonden. Er is voor leden de mogelijkheid op zondag ochtend om 10.00 uur gezamelijk en onder begeleiding te speuren.

Het examen voor deze cursus wordt afgenomen door een, door de Raad van Beheer, erkende keurmeester
Het diploma is internationaal door de FCI erkend.

 

Klik voor een volledig reglement op onderstaande link:

 

https://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/Examenreglement_Nederlandse_vertaling_IPO_1-1-2012__januari_2012.pdf